Deltagere på årets fuldbrugsprøver

Der har i år været et meget stort fald i antallet af tilmeldinger. Det betyder at vi er nød til at aflyse to prøver, henholdsvis Grindsted og Bornholm. Der er stadig ledige pladser på flere af prøverne så vil du med så skriv til Annette Laursen på mail springbjerglund@gmail.com.

Oversigt over deltagere pr. 2. september 2018, tryk her

Vær opmærksom på at listen kan ændre sig, hold løbende øje her inde eller på Fuldbrugs udvalgets Facebook side.

AFLYSNING AF FLERE FULDBRUGSPRØVER

Næstformanden for FJD har henvendt sig til DJU og gjort opmærksom på at fuldbrugsprøverne 2018 ikke er planlagt i henhold til den kalender som er tiltrådt af specialklubberne i FJD. Dette er vi i FUV klar over. På vort årlige prøveledermøde gjorde vi hvad vi kunne for at finde alternative datoer, men  dette var desværre ikke muligt. Vi er helt klar over at det ikke er optimalt at afholde fuldbrugsprøve på hønsejagtens første dag, men sådan er kalenderen 2018. I FUV ønsker vi ikke at tilsidesætte specialklubbernes ønsker, og som konsekvens der af, ser FUV sig for nuværende, nødsaget til at aflyse den del af prøverne som er planlagt til  afholdelse udenfor kalenderen. Det drejer sig om Grindsted, Dejbjerg, Esbjerg, Randbøl samt FUME. FUV har anmodet DJU om en dispensation fra markprøvekalenderen så vi kan afholde fuldbrugprøverne når prøvelederne kan, samt har terræner og hjælpere til rådighed. Vi håber på en snarlig positivt tilbagemelding.
Vi ser frem til at problemet løses så alle fuldbrugsprøver kan gennemføres som først planlagt. Vi beder derfor interesserede hundeførere holde øje her på hjemmesiden

Liste over fuldbrugsprøver 2018 pr. 8. maj 2018

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scroll to top