Fuldbrugsprøver 2019

FULDBRUGSPRØVER 2019

Grindsted 21. og 22. september Prøveleder:
Mødested:Lynghytten, Flugtskydningsbanen,
Vesterhedevej 3, 7200 Grindsted. Maks. 12 hunde.
Brian Søgaard
Tlf: 23 34 27 97 
helle1964@gmail.com

Vestjyske 21. og 22. september Prøveleder:
Mødested:
Østerhovedvej 7, 7480 Vildbjerg.
Maks. 12 hunde Laila Bilberg
Tlf. 20106917
lailabilberg@gmail.com

Midtjyske 28. og 29. september Prøveleder:
Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25, 7800 Skive
Maks. 12 hunde Anders Laigaard
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk

Esbjerg 4. og 5. oktober Prøveleder:
Mødested: Jagthytten
Vestre Kravnsøvej, 6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde H. C. Clausen
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk

Sjælland 5. og 6. oktober Prøveleder: 
Mødested: Egevej 23, 4200 Slagelse
Maks. 12 hunde Carl Kristian Thomsen
Tlf. 20 34 94 30
jan.feigh@gmail.com

Randbøl 10. og 11. oktober Prøveleder:
Mødested: Hærvejen 20, 7183 Randbøldal
Maks. 12 hunde Annette Laursen
Tlf: 21183123
springbjerglund@gmail.com

FUME. oktober. Prøveleder: FUV
Mødested: Kommer senere.
Kun kvalificerede og inviterede hunde kan deltage.


FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk
vil løbende blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne.

Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:

1 eller 2. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
Har bestået DJU´s apporteringsprøve eller vand/slæb/apportering og/eller Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve.

1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve.

Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. Præmie i remarbejde, har opnået 1. Præmie i rapportering.
Føreren skal på hundeweb forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg (-).

Deltagelse på fuldbrugsprøve kræver endvidere, at føreren er medlem af en af følgende organisationer: Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub (DKK) eller en specialklub under SJD. For udenlandske førere kræves medlemskab af en af ovenstående organisationer eller tilsvarende national organisation.

Regelsæt kan hentes på FUV og SJD’s hjemmesider www.fuldbrugsproeve.dk eller www.sjid.dk

Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.

Tilmelding skal ske via Hundeweb.
Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget:

Jan Leleu Feigh
Tlf: 22851469
Mail: jan.feigh@gmail.com

Sidste frist for tilmelding til prøverne er 10. august 2019

Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på www.fuldbrugsproeve.dk og klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 2 prøver på hundeweb indbetale 2 gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1200,00

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.

Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk.

Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Tommy Hougaard
Formand

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

https://documentcloud.adobe.com/link/track…

Deltagere på årets fuldbrugsprøver

Der har i år været et meget stort fald i antallet af tilmeldinger. Det betyder at vi er nød til at aflyse to prøver, henholdsvis Grindsted og Bornholm. Der er stadig ledige pladser på flere af prøverne så vil du med så skriv til Annette Laursen på mail springbjerglund@gmail.com.

Oversigt over deltagere pr. 2. september 2018, tryk her

Vær opmærksom på at listen kan ændre sig, hold løbende øje her inde eller på Fuldbrugs udvalgets Facebook side.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Scroll to top