MARK

Dette er en intro, se under regler.

Her bedømmes hundens effektivitet og evne til at afsøge et terræn og her finde jagtbart vildt til jægeren. Herunder særligt at sætte agerhøne, fasan og skovsneppe. Bedømmelse skal foregå ud fra de enkelte racers særkende Hunden skal på ordre villigt, selvstændigt og præcist rejse jagtbart vildt.

Kun fasan, agerhøns eller skovsneppe må fældes. Ved andet jagtbart vildt afgives et skud i luften. Hunden skal sikkert og hurtigt finde fældet vildt og bringe det til føreren.

Hunden skal holde god kontakt til føreren, være opmærksom på dennes tegn eller signaler og adlyde disse.

VAND

Hunden skal svømme over dybt, åbent vand og selvstændigt afsøge et nærmere angivet stykke rør/siv og apportere de to heri skjult udlagte ænder. Det udpeges ikke præcist for hundeføreren, hvor de to ænder er udlagt. Endvidere skal hunden dirigeres over åbent vand og apportere den tredje and, der er udlagt 50 – 70m fra startstedet. Det udpeges for føreren, hvor denne and er ud-lagt. Når hunden er på vej ind med and nummer to, kastes en and synligt for hunden i vandkanten samtidig med, at der afgives et skud. Hunden må ikke bytte and.

Hunden skal villigt udføre opgaven og ved bevidst søg vise, at den arbejder for at finde og apportere ænderne. Under dette fag bedømmes hundens villighed til at gå i vandet. Dens evne til at arbejde selvstændigt og lade sig dirigere samt dens svømme-egenskaber.

SKOV

SCHWEISS: Udredning af sporet foregår som remarbejde på et 400 m langt mindst 3 timer gammelt blodspor. Rapportering kan tilvælges.

RO PÅ POST / APPORTERING: Fører står med hunden ukoblet ca. 25 m. fra en tykning. Hunden aflægges herefter uden berøring ca. 1 m. fra førerens side. På klarmelding kastes der synligt for hunden 3 stykker fuglevildt. Der afgives 3 skud. Hunden skal, indtil den får ordre til apportering, forholde sig tavs og rolig. Hunden skal under mindst mulig indgriben fra førerens side apportere vildtet. Her bedømmes hundens markeringsevne, apporteringsglæde, effektivitet, vildtbehandling og dirigérbarhed.

FRI VED FOD / AFLÆGNING: Føreren går med hunden ukoblet ad en ca. 100 m lang forud afmærket rute. Hunden skal under hele turen følge sin fører kun svagt støttet af denne. Hunden lægges af og fører fjerner sig. Hunden skal forholde sig rolig og tavs. Når hunden har været aflagt i 2 min., afgives et skud ved siden af føreren. Efter yderligere tre minutters forløb må hunden kaldes ind.

SKOVSØG: Et overskueligt skovareal skal grundigt afsøges. Hunden skal være energisk og vise god kontakt med sin fører. Det er vigtigt, at hunden afpasser sit søg efter vind og terrænforhold.

RÆVESLÆB: Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes i dette fag. Opgaven er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det kraftigt færtgivende slæb.

Scroll to top