Til info. Der er oprettet en ekstra prøve den 12-13 okt i Randbøl, vi skal bruge 8-10 frivillige fra de andre prøver som melder sig på, via mail jan.feigh@gmail.com inden onsdag klokken 1500, så undgår de at deltage i lodtrækning. Jævnføre FMR. Spørgsmål så ring

2021

Under nyheder finder du listen over prøver i 2021. Vær opmærksom på at listen kan ændrer sig.
Ønsker du at tilmelde dig en eller flere fuldbrugsprøver skal du gå ind på www.hundeweb.dk, under aktiviteter. Og følg med under nyheder!

 

 

 

 

Klik på linket her under og alle 2020 Fuldbrugsprøver kommer frem. (NYT NYT. Brian Søgaard Tlf: 23342797)

Prøver 2020

 

 

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne.

Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.
Tilmelding skal ske via Hundeweb.

Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget:

Tommy Hougaard.

Web-tilmeldinger

Tlf. +45 22 44 71 88
E-mail: mail@oestervangens.dk

 

Sidste frist for tilmelding til prøverne er 10. august 2020.

Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på
www.fuldbrugsproeve.dk og klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende
præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt
der er plads kunne efteranmeldes.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 2 prøver på hundeweb indbetale
2 gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1200,00

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være
Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen
hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk .

Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne

Jan Leleu Feigh
Formand

Scroll to top