Herunder finder du listen over prøver i 2018. Vær opmærksom på at listen kan ændrer sig.
Ønsker du at tilmelde dig en eller flere fuldbrugsprøver skal du gå ind på www.hundeweb.dk, under aktiviteter.

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne.

Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:
1. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk
schweissprøve.

Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme
schweissprøve, hvor den opnåede 1. Præmie i remarbejde, har opnået 1. Præmie i rapportering.
Føreren skal på hundeweb forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i
hvilken form blodet skal udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg (-).
Regelsæt kan hentes på FUV og DJU’s hjemmesider www.fuldbrugsproeve.dk eller
www.danskjagthundeudvalg.dk .

Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.
Tilmelding skal ske via Hundeweb.

Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget:
Annette Laursen
Hærvejen 20
7183 Randbøl
Tlf. 75883123 / 21183123
springbjerglund@gmail.com

Sidste frist for tilmelding til prøverne er 1. september 2017 .

Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på
www.fuldbrugsproeve.dk og klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende
præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt
der er plads kunne efteranmeldes.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 2 prøver på hundeweb indbetale
2 gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1200,00

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være
Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen
hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk .

Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne

Tommy Hougaard
Formand

Oversigt over alle fuldbrugsprøver kan downloades her:

Scroll to top