Skive 17 og 18  september Prøveleder:
Mødested:

Jagthytten

Bjørnevej 25, 7800 Skive

 

Anders Laigaard

Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07

Anders.laigaard@skolekom.dk

Ballum 1 og 2 oktober Prøveleder:
Mødested:

Rejsby 17

6261 Bredebro

 

Tonny Lønne

Tlf. 24253944

loenne@mail.tele.dk

Vestjylland 17 og 18 september Prøveleder:
Mødested:
Østerhovedvej,  Skibbild

7480 Vildbjerg

 

Gorm Henriksen

Tlf. 52371779

henriksengorm@live.dk

Esbjerg 7 og 8 oktober Prøveleder:
Mødested:

V. Kravensøvej

Jagthytten for enden af vejen

6710 Esbjerg V

 

H. C. Clausen,

Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56

hchostrup@bbsyd.dk

Sjælland 1 og 2 oktober Prøveleder:
Mødested:

Bildsøvej 221

4200 Slagelse

 

Michelle Byskov

Tlf. 51 26 20 44

brugsproven@gmail.com

Bornholm 7 og 8 oktober Prøveleder:
Mødested:
Oksemyrevejen 27

3740 Svaneke

 

Bo Marker

Tlf. 53743040

bomarkervvs@gmail.com

Ribe 1 og 2 oktober Prøveleder:
Mødested:

Jægergården

Skydebanevej 4, 6760 Ribe

 

Mona H. Storgaard

Tlf. 21920030

jagtlysten@gmail.com

Randbøl 3 og 4 oktober Prøveleder:
Mødested:

Kommer senere

Annette Lauersen

Tlf. 21183123

springbjerglund@gmail.com

Grenå 19 og 20 september Prøveleder:
Mødested:

Jagtstuen på Løvenholm Gods.

Løvenholmvej 68, 8963 Auning

 

Jens Christian Dahl

Tlf. 2033 7462

dahl@lovenholm.dk

Nordjyske 17 og 18 september Prøveleder:
Mødested:

Lendumvej 210, Skærum, 9900 Frederikshavn

 

Jacob Hudlebusch

Tlf. 29253024

jacobhudlebusch@yahoo.dk

Falster 24 og 25 september Prøveleder:
Mødested:

Skørringe Gods på Falster

René Jørgensen

Tlf. 30458584

Renehj65@gmail.com

 

 

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne.

Stambogbogscertifikat, ejerforholds attest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.
Tilmelding skal ske via Hundeweb.

Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget:

Jan L. Feigh
E-mail: jan.feigh@gmail.com

 

 

Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på
www.fuldbrugsproeve.dk og klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende
præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt
der er plads kunne efteranmeldes.

Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 2 prøver på hundeweb indbetale
2 gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1650,00

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være
Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen
hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk .

Program vil blive tilsendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne

Jan Leleu Feigh
Formand

Scroll to top