Herunder finder du listen over prøver i 2019. Vær opmærksom på at listen kan ændrer sig.
Ønsker du at tilmelde dig en eller flere fuldbrugsprøver skal du gå ind på www.hundeweb.dk, under aktiviteter.

 

Grindsted 21. og 22. september Prøveleder:
Mødested:Lynghytten, Flugtskydningsbanen,

Vesterhedevej 3, 7200 Grindsted. Maks. 12 hunde.

Brian Søgaard
Tlf: 23 34 27 97
helle1964@gmail.com
Vestjyske 21. og 22. september Prøveleder:
Mødested:

Østerhovedvej 7, 7480 Vildbjerg.
Maks. 12 hunde

Laila Bilberg

Tlf. 20106917
lailabilberg@gmail.com

 

Midtjyske 28. og 29. september Prøveleder:
Mødested:

Jagthytten

Bjørnevej 25, 7800 Skive

Maks. 12 hunde

Anders Laigaard

Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07

Anders.laigaard@skolekom.dk

 

Esbjerg 4. og 5. oktober Prøveleder:
Mødested:

Jagthytten

Vestre Kravnsøvej, 6710     Esbjerg V

Maks. 12 hunde

H. C. Clausen

Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56

hchostrup@bbsyd.dk

Sjælland 5. Og 6. oktober Prøveleder:
Mødested:

Egevej 23, 4200 Slagelse

Maks. 12 hunde

Carl Kristian Thomsen

Tlf. 20 34 94 30

jan.feigh@gmail.com

Randbøl 10. og 11. oktober Prøveleder:
Mødested:

Hærvejen 20, 7183 Randbøldal

Maks. 12 hunde

Annette Laursen
Tlf: 21183123
springbjerglund@gmail.com

 

FUME. oktober Prøveleder: FUV
Mødested:

Kun kvalificerede og inviterede hunde kan deltage.

 

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne.

Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.
Tilmelding skal ske via Hundeweb.

Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget:
Jan Leleu Feigh
Hammerichsvej 8
4760 Vordingborg
Tlf. +4522851469
jan.feigh@gmail.com

Sidste frist for tilmelding til prøverne er 10. august 2019.

Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på
www.fuldbrugsproeve.dk og klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende
præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt
der er plads kunne efteranmeldes.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 2 prøver på hundeweb indbetale
2 gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1200,00

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være
Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen
hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk .

Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne

Tommy Hougaard
Formand

Scroll to top