Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et udvalg på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), nedsat af DJU’s bestyrelse efter indstilling fra DJU’s organisationer. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU’s bestyrelse til enhver tid ændre FUV’s sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.

LINK TIL KOMMISORIUM FOR FUV

 

Tommy Hougaard, Formand
Kløvervangen 21, Ølsted
8961 Allingåbro
Tlf. 22 44 71 88
E-mail: tommy.hougaard@gmail.com

Lars Koch, kasserer
Bottrupvej 21, Ølsted
8723 Løsning
Tlf. 22 86 56 67
Email: lk@hafnet.dk

Gorm Henriksen, dommer/prøveleder
ansvarlig, pokaler osv.

Ørnevej 6, Rindum,
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 4121 / 5237 1779
Email: henriksengorm@live.dk

Annette Laursen, sekretær og hundeweb
Hærvejen 20
7183 Randbøl
Tlf. 7588 3123 / 2118 3123
Email: springbjerglund@gmail.com

Scroll to top