Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et udvalg på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Stående Jagthunde i Danmark (SJD), nedsat af SJD’s bestyrelse efter indstilling fra SJD’s organisationer. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Dog kan SJD’s bestyrelse til enhver tid ændre FUV’s sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 2 fortløbende valgperioder.

LINK TIL KOMMISORIUM FOR FUV

Tommy Hougaard.

Web-tilmeldinger

Tlf. +45 22 44 71 88
E-mail: mail@oestervangens.dk

 

Uffe Søndergaard.

Økonomi.

Tlf: +45 24454991

E-mail: lus@energimail.dk

 

Jan Leleu Feigh. Formand

Hjemmeside/Facebook. mm

Tlf. +45 22851469

E-mail: jan.feigh@gmail.com

 

Ove Nissen Nielsen.

Sekretær og dommer-ansvarlig.

Tlf: +45 28188924

E-mail: ovenissennielsen@gmail.com

 

Scroll to top