Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et udvalg på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), nedsat af DJU’s bestyrelse efter indstilling fra DJU’s organisationer. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU’s bestyrelse til enhver tid ændre FUV’s sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.

LINK TIL KOMMISORIUM FOR FUV

 

Tommy Hougaard, Formand
Kløvervangen 21, Ølsted
8961 Allingåbro
Tlf. 22 44 71 88
E-mail: tommy.hougaard@gmail.com

Uffe Søndergaard, kasserer

Jan Feigh, dommer/prøveleder
ansvarlig, pokaler, hjemmeside, osv.

Ove Nissen Nielsen, sekretær og hundeweb

Scroll to top