Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et udvalg på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Stående Jagthunde i Danmark (SJD), nedsat af SJD’s bestyrelse efter indstilling fra SJD’s organisationer. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Dog kan SJD’s bestyrelse til enhver tid ændre FUV’s sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 2 fortløbende valgperioder.

LINK TIL KOMMISORIUM FOR FUV

Tommy Hougaard, Formand
Kløvervangen 21, Ølsted
8961 Allingåbro
Tlf. 22 44 71 88
E-mail: tommy.hougaard@gmail.com

Uffe Søndergaard.

Økonomi.

Jan Leleu Feigh

dommer/prøvelederansvarlig, pokaler, hjemmeside, osv.

Tlf. +4522851469

E-mail: jan.feigh@gmail.com

 

Ove Nissen Nielsen.

Sekretær og hundeweb.

Scroll to top